Golf fitness

Lektioner & Kurser

Golf fitness

Steg 1

Body Screening

Steg 2

Rörelseträning

För spelare som har en väl inarbetad och repetitivt fungerande teknik och där kroppens mobilitet samt dess kraftkällor redan nyttjas på ett bra sätt når vi snabbast en förbättring genom att fokusera på att anpassa och finjustera utrustningen. Ser vi till att utrustningen optimalt passar både teknik, önskad bollbana och de viktigaste spelmomenten på golfbanan har spelaren fått en mycket god förutsättning till utveckling.

Finns det däremot delar av spelarens teknik som bromsar eller helt hindrar utvecklingen hittar vi sannolikt lösningarna inom tre mycket centrala delar av kroppens huvudkällor till balans, stabilitet, rotation och kraft. Det första området är fotledernas rörlighetsförmåga för att kunna skapa balans, tryck och stabilitet. De andra två områdena är höft- respektive axelpartiets möjlighet till rotation för att kunna generera kraft genom hela svingrörelsen. Centrala och oerhört viktiga områden som vi omgående tillsammans med eleven sätter fokus på att förbättra.

Precis som en launchmonitor snabbt och enkelt exempelvis mäter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen använder vi när det gäller våra elevers fysik ett smidigt och funktionellt screeningtest från Kinexit för att få en relevant och mätbar bild av den fysiska förmågan hos eleven. Testet leder oss också automatiskt till ett antal individuella träning- och utvecklingsövningar som har en direkt koppling till specifika områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft. Exaktheten i både screeningen och de individanpassade övningarna till förbättring gör att det ofta inte behövs mer än 10 minuter daglig träning för att vi snabbt ser positiva förändringar i elevens förutsättningar att slå golfbollen.

Med hjälp av Kinexit tar vi först reda på hur din rörlighet är, genom s.k. body screening. Vi matar in resultatet i programmet och utifrån dessa siffror får du övningar som är individanpassade för dig. Du kan själv sedan välja hur ofta och hur långa dina pass ska vara. Kinexit utformar varje pass utifrån dina preferenser. Du uppnår fina resultat av 3 pass i veckan, á 15 minuter. Det härliga är att dina fysiska begränsningar idag, kan vara ett minne blott om några veckor.